Administració de Finques

Administració de Finques

El nostre objectiu és gestionar les propietats en benefici dels interessos dels propietaris, basant-nos en l’anàlisi, la innovació i el coneixement del mercat. Aspirem a garantir resultats als nostres clients mitjançant una gestió completa i estructurada, oferint una gestió integral, per cobrir totes les seves necessitats.

Propietat Horitzontal (Comunitats).

Propietat Vertical (Lloguers).

Gestió de Patrimonis Immobiliaris.


Serveis

 • Confecció de liquidació de despeses.
 • Pressupost pròxim exercici.
 • Convocatòries i assistència a les Juntes.
 • Confecció de les actes.
 • Execució dels acords.
 • Seguiment i control de la morositat.
 • Emissió i cobrament dels rebuts.
 • Obertura de sinistres companyia d’assegurances.
 • Execució de les reparacions necessàries.
 • Gestions en organismes corresponents.
 • Control del manteniment de l’immoble.
 • Expedició de certificats.

Assessoria

 • Atenció personalitzada.
 • Agilitat en la solució d’incidències.
 • Optimització de les despeses.
 • Renegociació dels contractes de manteniment.
 • Transparència en totes les nostres actuacions.
 • Exigència amb els proveïdors.
 • Seguiment i control dels serveis contractats.
 • Seguretat i garantia en les nostres intervencions.