Assessoria Comptable

Assessoria Comptable

Aquesta àrea junt la d’Assessoria Fiscal són indispensables per a una bona gestió de l’empresa i l’anàlisi conjunta de les dues matèries és fonamental per a un assessorament integral. Per això comptem amb una col·laboració continuada entre els nostres dos departaments.

Amb un tracte personalitzat als nostres clients informem periòdicament de les novetats legislatives que afecten l’activitat de cada empresa.

Confeccionem o supervisem la comptabilitat d’una empresa o professional adaptant-nos a les necessitats del client buscant un flux d’informació fluid i eficaç.


Serveis Comptables

  • Elaboració de la comptabilitat per societats i empresaris.
  • Registre de factures emeses i rebudes.
  • Formulació de comptes anuals.
  • Elaboració i anàlisi de balanços comparatius amb períodes anteriors.
  • Serveis de Direcció Administrativa i Financera.
  • Elaboració d’estats financers consolidats.