Serveis Jurídics

Serveis Jurídics

El Departament Jurídic ofereix un servei d’assessorament jurídic tant en l’àmbit empresarial com personal cobrint les branques del dret d’empresa, dret de família, testamentària i contractació.

Nostre servei jurídic ve a completar l’assessorament integral que oferim als nostres clients.


Dret Mercantil

  • Societari (constitució de societats, operacions societàries, nomenaments de càrrecs, augments de capital, poders, trasllat de domicili).
  • Confecció de Llibres d’actes de la Societat.
  • Dipòsit de comptes al Registre Mercantil.
  • Legalització de llibres mercantils.

Dret Civil

  • Família. Separacions i divorcis. Parelles de fet. Redacció de convenis. Assistència judicial.
  • Contractació Civil.
  • Successions i Testamentàries.
  • Arrendaments i Comunitat de Propietaris.