Assegurances

Assegurances

En qualsevol àrea d’actuació tant a nivell empresarial com particular, avui en dia, és imprescindible estar recolzat per la seguretat que ofereixen les companyies d’assegurances.

El risc ha d’estar controlat, per això oferim un ampli ventall de productes orientats a donar als nostres clients la major tranquil·litat.

Comptem amb les principals companyies asseguradores.Serveis

 • Assegurança de vida.
 • Assegurança d’Accidents.
 • Multi-risc de la Llar.
 • Multi-risc de Comunitats.
 • Responsabilitat Civil.
 • Incendis.
 • Multi-risc de Negocis.
 • Vehicles.

Assessoria

 • Estudi i assessorament.
 • Contractació amb les millors condicions.
 • Recepció i obertura de sinistres.
 • Representació davant les Companyies.
 • Control i notificació de venciments.